SOAK

söndag 23 april 2017

Idag börjar vi! Introduktion och resurser för Apostlagärningarna kap 1-5...

Apostlagärningarna är en unik bok eftersom det är en övergångsperiod. Det tar oss från tiden med Kristus i evangelierna till tiden för kyrkan, i breven. I Apostlagärningarna ser vi uppstigningen av Kristus och början på missionsbefallningen då evangeliet lämnarJerusalem för att spridas till hela jordens yttersta gränser och slutligen ända till oss idag.
Syftet: Apostlagärningarna skrevs så att vi kunde se födelsen och tillväxten av kyrkan och apostlarnas gärningar.
Författare: Lukas (samma Lukas som skrev Lukasevangeliet)
Datum: Beräknas 63-70 år e Kr.
Nyckelvers: Apg 1:8  “Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
I Apostlagärningarna, börjar vi med uppstigningen av Jesus och fortsätter sedan mot Petrus första tid i mission. Där läser vi också om etableringen och expansionen av kyrkan i de första 12 kapitlen. Vi får också se hur Saul omvandlas från att vara en förföljare av kyrkan och de kristna till att bli en stor missionär. Hans konvertering äger rum i Apostlagärningarna 9, men vi ser inte hans mission verkligen ta fart förrän kapitel 13.
Teman:
Det finns flera stora teman i Apostlagärningarna som inte bara lär oss om den tidiga kyrkan, men som också är tillämpliga för våra egna liv som troende.
1.Den Helige Ande – Jesus lovade lärjungarna att den Helige Ande skulle komma. Den Helige Ande kom med kraft i Apostlagärningarna 2. Han kom för att bli vår tröstare, vår lärare, och han är kraften bakom allt vi gör som troende. Ingenting vi gör är av vår egen kraft utan genom hans makt som bor inom oss.
2.  Kyrkan –Etableringen och organisationen av den lokala kyrkan är en viktig historia och ett viktigt tema i Apostlagärningarna. Den nya kyrkan hade många frågor precis som kyrkan idag. Apostlagärningarna ger oss en hel del bra exempel på hur man ska uthärda trots problemen i vår kyrka idag. Det talas också mycket om kyrkans tillväxt. 3.  
3. Mission/ Vittnesbörd – Vid slutet av varje evangelium, lämnade Jesus oss med en befallning. (Matt 28: 16-20, Mark 16: 14-16, Luk 24: 44-53, Johannes 20: 21-23) Med detta i åtanke, vet vi att detta är syftet med kyrkan - att sprida evangeliet! Vi måste berätta för andra. Detta expanderar inte bara den lokala kyrkan, men hela kyrkan universellt. Vi ser också i Apostlagärningarna, att dela evangeliet kan komma med ett högt pris, men det stärker vår tro när vi förlitar oss på Gud under dessa tider.
4.  Förföljelse – Kyrkan och de som försvarade den fick lida mycket förföljelse. Detsamma gäller i dag. De som står för de läror och övertygelser i kyrkan kan drabbas av opposition eller förföljelse. Apostlagärningarna ger oss uppmuntran att stå fast vid vår tro, och att minnas dem som har stått fast före oss.
Några avslutande ord: 
Apostlagärningarna kommer att ta oss på en resa av tro. Den uppmanar oss kristna till att leva utanför vår trygghetszon och modigt gå ut och sprida evangeliet i en värld som inte syftar till eller vill lära känna Gud. Må vi uppmuntras när vi läser handlingarna av de som gick före oss, så att vi också kan lära oss att uthärda i en tid där evangeliet inte är  populärt.
Veckans bibelverser...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar